När livet är svårt

Kyrkan finns för dig i livets alla skeden.

Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ”i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”.

Vi erbjuder bland annat själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Olika församlingar ser olika ut och alla arbetar på olika sätt. Ta kontakt med din församling för att boka samtal.