Foto: Pixabay

Musik i Vessige Okome

För dig som vill sjunga i kör eller kanske gå på konsert i någon av våra kyrkor.

Körer för vuxna

Körer för ungdomar

Körer för barn