Foto: Pixabay

Musik i Susedalen

I Susedalens församling finns två körer för vuxna. Välkommen att prova på att sjunga!

Barnkör i Susedalen

I Susedalens församling finns en barnkör för årskurs 1-6. Kören övar i Slöinge församlingshem

Musikensemble i Slöinge

Tycker du om att spela något instrument eller vill lära dig? Se hit!

Pianoundervisning i Slöinge

Vill du ta lektioner i piano?

Årstad City Choir

Gillar du pop, gospel och lovsång?

Noter, kör, konsert

Susedalens kyrkokör

Välkommen att sjunga med oss!