Foto: Pixabay

Musik i Susedalen

I Susedalens församling finns två körer för vuxna och en barnkör. Välkommen att prova på att sjunga!

Ulf Segerberg

Ulf Segerberg

Falkenbergs pastorat

Kantor

Mer om Ulf Segerberg

Arbetar i Susedalens församling