Foto: Pixabay

Musik i Susedalen

I Susedalens församling finns två körer för vuxna. Välkommen att prova på att sjunga!

Kyrkokören i Årstad

Kom och sjung!

Noter, kör, konsert

Kyrkokören i Slöinge-Eftra

Välkommen att sjunga med oss!