Musik i Stafsinge

En källa till glädje!

Välkommen att vara med och sjunga i församlingens körverksamhet!

Sjung i kör – I Stafsinge Tisd kl 18.30 – 20.30
Kyrkokören Cantate Domino är en gemensam kör i Stafsinge och Vinberg som sjunger allt från visor till Bach. Vi sjunger i några gudstjänster varje termin och ger vår och/ eller julkonsert varje år. I kören finns en god gemenskap och vid varje övning fikar vi  tillsammans. Notläsningsförmåga ej krav!  För mer info kontakta körledaren Åsa Söderberg

Anmälan till körerna sker till körledaren Åsa Söderberg 0346-37276 SMS 076-1265976 eller asa.soderberg@svenskakyrkan.se

Har du frågor eller tankar om musikverksamheten? - tveka inte att kontakta Åsa!