Musik i Falkenberg & Skrea

I Falkenbergs och Skrea församlingar finns flera körer för olika åldrar - alla är välkomna! Vi ger också ett flertal konserter varje termin.

Risken för smittspridning av Covid 19 Corona är mycket hög. För att minska smittspridningen kommer musikverksamheten att pausa.