Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Morups kyrka

Morups kyrka byggdes någon gång på 1200-talet. Byggarna använde ett rött tegel till bygget och därför kallades den för "den röde kirken". Eftersom Halland var danskt då, talade man danska här och ön Anholt hörde till Morups församling. Alldeles i närheten finns Munkagård, en gård som dominikanmunkar drev och där ska tegelstenarna har bränts.

Än idag finns några av teglen synliga i det lilla altaret i sakristian. På 1800-talet gjordes kyrkan om. Den blev större och fick andra fönster. Dessutom byggdes ett klocktorn. Tidigare ska det funnits ett fristående klocktorn av trä.

 

Vår dopfunt är från 1613 (enligt inskription). Däremot är foten från 1200-talet. Det finns inga uppgifter om varifrån det handhamrade kopparfatet kommer.

Triumfkrucifixet är från 1500-talet. Vår äldsta skatt i kyrkan.

Dopfunten i Morups kyrka
Bild: Församlingen

Predikstolen är från 1856 och tillverkad av Carl Nilsson.

Altaruppsatsen är från 1856 och på läktarbröstet syns de 12 apostlarna, ett verk av Axel Andersson från 1938.

Altarbilden är en kopia av Rafaelo Santis berömda tavla i Peterskyrkan i Rom. Den avbildar Jesus på förklaringsberget. Tavlan är osignerad och skänktes av prosten J F Edgren.