Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Morup

Välkommen till Morups församling

Bild: Getty Images

Frukost i kyrkstugan!

För dig som går i åk. 6 och uppåt serveras frukost kl. 7.30 - 8.00
Dessa datum gäller: 26/2, 11/3, 25/3 och 6/5.
VÄLKOMNA!!

Våra gudstjänster (Gudstjänster alltid kl. 10 och Morgonbön kl. 9)
16/2  Gudstjänst med dop, kyrkkaffe, Johansson
18/2  Morgonbön
23/2  Gudstjänst, kyrkkaffe, Franke
25/2  Morgonbön
  1/3  Lovsångsgudstjänst m. kören, Franke

 

 

Bild: Pixabay

Barn- och ungdomsverksamheten 2019/2020

Välkomna in under fliken ”Barn, ungdom och familj” i Morup och läs mer och anmäl dig till våra grupper!

Nytt för i år är att det startas en ungdomsgrupp från dig som går i 8:an och uppåt. De träffas i Morups kyrkstuga kl. 16-18 jämna tisdagar!