Meny

Morup

Välkommen till Morups församling "Herre, vi ber om en blick som respekterar varje människas värdighet - och om gåvor att kunna återspegla något av din godhet" P. Halldorf

Vi pausar alla verksamhet

På grund av coronaviruset pausar Morups församling all verksamhet inom barn- och ungdom, konfirmander, körer och övriga grupper och träffar fram till och med påsk. Därefter görs en ny riskbedömning. Våra gudstjänster och morgonböner hålls som vanligt!

Din hjälp - som medmänniska

I dessa tider med coronavirus blir många äldre och ensamma speciellt drabbade.

  • Ta dig tid att lyssna på en orolig granne eller vän.

  • Erbjud din hjälp med att t.ex. handla. Lämna varorna framför dörren.

  • Om du inte kan hjälpa själv - be en vän att hjälpa till.

  • Vill du prata med vår diakon Uta Franke ring tfn: 0346-372 86 eller
    0724-26 59 84

 

Våra gudstjänster (Gudstjänster kl. 10 om inget annat anges
                                  och Morgonböner kl. 9)

22/3  Sammanlyst Gudstjänst i Vinbergs kyrka kl. 10, välkomnande av nya områdeschefen Martina Vallerius
24/3  Morgonbön
29/3  Mässa, C. Franke
31/3  Morgonbön

  5/4  Gudstjänst, kyrkkaffe, C. Franke
  7/4  Morgonbön
  9/4  Skärtorsdagsmnässa kl. 19, C. Franke
10/4  Långfredagsgudstjänst, kören, C. Franke
12/4  Påskdagsmässa, kören, kyrkkaffe, C. Franke
13/4  Mässa i Hässlås kapell kl. 16, Emmausvandring
14/4  Morgonbön
19/4  Lovsångsgudstjänst, C. Franke
21/4  Morgonbön
26/4  Konfirmation m. mässa, C. Franke
28/4  Morgonbön

  3/5  Mässa, M. Vallerius
  5/5  Morgonbön
10/5  Gudstjänst, kyrkkaffe, C. Franke
12/5  Morgonbön
17/5  Vårkonsert med kyrkokören och Projektkören, kyrkkaffe, C. Franke
18/5  Vardagsgudstjänst på Bänareds berg kl. 17, kaffekorg, C. Franke
19/5  Morgonbön
21/5  Friluftsgtj. utanför Prästgården, kyrkkaffe, C. Franke
24/5  Mässa, M. Vallerius
26/5  Morgonbön
31/5  Gudstjänst, kyrkkaffe

  2/6  Morgonbön

Bild: Getty Images

Frukost i kyrkstugan!

För dig som går i åk. 6 och uppåt serveras frukost kl. 7.30 - 8.00
Dessa datum gäller: 26/2, 11/3, 25/3 och 6/5.
VÄLKOMNA!!

Bild: Pixabay

Barn- och ungdomsverksamheten 2019/2020

Välkomna in under fliken ”Barn, ungdom och familj” i Morup och läs mer och anmäl dig till våra grupper!

Nytt för i år är att det startas en ungdomsgrupp från dig som går i 8:an och uppåt. De träffas i Morups kyrkstuga kl. 16-18 jämna tisdagar!