Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Morup

Välkommen till Morups församling

Skrattande barn med bibel i knät
Bild: Ben White/Unsplash

Dags för familjegudstjänst!

Söndagen den 10/11 är det familjegudstjänst i Morups kyrka kl. 10.

Barnen medverkar
Utdelning av Barnbibeln till 4-åringarna
Kyrkkaffe

 

Ljusbärare, gudstjänst
Bild: Magnus Aronsson/IKON

Våra gudstjänster och annat som händer...

 
  5/11  Morgonbön kl. 9
  7/11  Stickcafé kl. 14
10/11  Familjegudstjänst kl. 10
12/11  Morgonbön kl. 9
17/11  Visitatonshögmässa kl. 10, Falkenbergs kyrka 
19/11  Morgonbön kl. 9
20/11  Gemenskapsträff kl. 14
21/11  Stickcafé kl. 14
24/11  Lovsångsmässa kl. 10
26/11  Morgonbön kl. 9


  1/12  Gudstjänst kl. 10, kören, kyrkkaffe
  3/12  Morgonbön kl. 9
  5/12  Stickcafé kl. 14
  8/12  Mässa kl. 10
10/12  Morgonbön kl. 9
12/12  Gemenskapsträff med luciatåg kl. 14
15/12  Mässa kl. 10
18/12  Julkonsert kl. 19 (insläpp 18.30)
19/12  Skolavslutning kl. 17.30
22/12  Lovsångsmässa kl. 10
24/12  Julbön med julspel av konfirmanderna kl. 10
25/12  Julgudstjänst kl. 10, kören
29/12  Musikgudstjänst kl.  ?
31/12  Nyårsbön kl. 16

Bild: Pixabay

Barn- och ungdomsverksamheten 2019/2020

Välkomna in under fliken ”Barn, ungdom och familj” i Morup och läs mer och anmäl dig till våra grupper!

Nytt för i år är att det startas en ungdomsgrupp från dig som går i 8:an och uppåt. De träffas i Morups kyrkstuga kl. 16-18 jämna tisdagar!