Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Morup

Välkommen till Morups församling

Ljusbärare, gudstjänst
Bild: Magnus Aronsson/IKON

Våra gudstjänster och annat som händer...

  1/10  Morgon bön kl. 9
  5/10  ”Tillsammans”  kl. 10-16
  6/10  Mässa kl. 10, kyrkkaffe
  8/10  Morhonbön kl. 9
10/10  Stickcafé  kl. 14
13/10  Mässa  kl. 10
15/10  Morgonbön kl. 9
16/10  Vardagsgudstjänst kl. 17
20/10  Gudstjänst kl. 10, kyrkkaffe
22/10  Morgonbön kl. 9
     ”        Veckomässa kl. 18.30
23/10  Gemenskapsträff kl. 14
24/10  Stickcafé kl. 14
27/10  Lovsångsmässa kl. 10
29/10  Morgonbön kl. 9

 
2/11  Mässa kl. 10
      ”    Ljusfest - Kyrkan och Prästgården öppna kl.17-21
 3/11 Minnesgudstjänst kl. 18, kören
  5/11  Morgonbön kl. 9
  7/11  Stickcafé kl. 14
10/11  Familjegudstjänst kl. 10
12/11  Morgonbön kl. 9
17/11  Visitatonshögmässa kl. 10, Falkenbergs kyrka 
19/11  Morgonbön kl. 9
20/11  Gemenskapsträff kl. 14
21/11  Stickcafé kl. 14
24/11  Lovsångsmässa kl. 10
26/11  Morgonbön kl. 9


  1/12  Gudstjänst kl. 10, kören, kyrkkaffe
  3/12  Morgonbön kl. 9
  5/12  Stickcafé kl. 14
  8/12  Mässa kl. 10
10/12  Morgonbön kl. 9
12/12  Gemenskapsträff med luciatåg kl. 14
15/12  Mässa kl. 10
18/12  Julkonsert kl. 19 (insläpp 18.30)
19/12  Skolavslutning kl. 17.30
22/12  Lovsångsmässa kl. 10
24/12  Julbön med julspel av konfirmanderna kl. 10
25/12  Julgudstjänst kl. 10, kören
29/12  Musikgudstjänst kl.  ?
31/12  Nyårsbön kl. 16

Bild: Pixabay

Det går fortfarande att anmäla sig till konfaläsningen
för 2019-2020!

Ring eller maila oss!
morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se
0722-40 16 50

Carina Bergbom & Elina Håkansson, pedagoger

Barn- och ungdomsverksamheten 2019/2020

Välkomna in under fliken ”Barn, ungdom och familj” i Morup och läs mer och anmäl dig till våra grupper!

Nytt för i år är att det startas en ungdomsgrupp från dig som går i 8:an och uppåt. De träffas i Morups kyrkstuga kl. 16-18 jämna tisdagar!