Foto: Gabriella Nordström

Morup

Välkommen till Morups församling "Herre, vi ber om en blick som respekterar varje människas värdighet - och om gåvor att kunna återspegla något av din godhet" P. Halldorf