Foto: Klickblick/Pixabay

Morup

Välkommen till Morups församling "Herre, vi ber om en blick som respekterar varje människas värdighet - och om gåvor att kunna återspegla något av din godhet" P. Halldorf

Pandemin gör att vi måste förändra vår verksamhet!
Enligt riktlinjer från folkhälsomyndigheten och Svenska kyrkan, kommer vi nu att ställa in all verksamhet och alla våra gudstjänster till och med 10 januari.

Vi kommer att ha ”Öppen Kyrka” kl. 9.30 - 12.00 alla helgdagar.
Välkommen in att tända ett ljus och sitta ner en stund.