Regnbågsparaply, pride, regnbåge, regnbågsnyckeln
Foto: Jennie Andersson

Mångfaldsvision Falkenbergs pastorat

Du är älskad! Det är en självklarhet.

Som ett uttryck för evangeliet ska varje människa bemötas och välkomnas för den hen är.

Varje församling i Falkenbergs pastorat ska vara inkluderande i ord och handling samt bejaka varje människas uttryck för ömsesidig kärlek. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Vision uttryckt i konkret handling

Att med fortsatt utbildning och undervisning arbeta mot fördomar och på så vis med frimodighet kunna stå upp för alla människors lika värde.  

Att pastoratet och församlingarna i all kommunikation har ett inkluderande språk och tydligt inkluderande ställningstagande i HBTQ-frågor.

Att i enlighet med församlingsinstruktionens mening vara synlig och agera i samhället. Särskilt i arrangemang som stärker människors lika rättigheter, exempelvis Pride.

Att pastoratet och församlingarna i sin rekrytering av såväl personal, ideella medarbetare och verksamhetsaktiva inbjuder ALLA människor att delta.