Morups prästgård
Foto: Församlingen

Verksamheternas lokaler i Morup

Prästgården:

Nära kyrkan, finns en ståtlig prästgård från 1800-talet. Där finns pastorsexpeditionen, personalkontor och lokaler för församlingsverksamheten. Vi har grupprum och en stor sal för minnesstunder, dopkalas och liknande. 

Kyrkstugan:

I kyrkstugan har vi vår barn och ungdomsverksamhet.  
Kyrkstugan är från 1800 - talet och där har det bedrivits många verksamheter.

Vaktmästeriet:

I vaktmästarhuset är våra vaktmästare inhysta, tillsammans med alla maskiner och verktyg. Där finns även personalrum och kontor.