Morups prästgård
Foto: Församlingen

Lokaler i Morup

Nära kyrkan, finns en ståtlig prästgård från 1800-talet. Där finns pastorsexpeditionen, personalkontor och lokaler för församlingsverksamheten. Vi har grupprum och en stor sal för minnesstunder och liknande. 

I kyrkstugan har vi större delen av vår barnverksamhet.   
Här träffas våra barn/ungdomsgrupper och konfirmanderna.
Kyrkstugan är det gamla barnmorskehuset i Morup.

I vaktmästarhuset är våra vaktmästare inhysta, tillsammans med alla maskiner och verktyg. Där finns även personalrum och kontor.