Morups prästgård
Foto: Församlingen

Lokaler i Morup

I vår stora sal i prästgården kan vi ta emot 60 personer.

Nära kyrkan, så finns det en ståtlig prästgård från 1800-talet. Där finns pastorsexpeditionen, personalkontor och lokaler för församlingsverksamheten. Vi har grupprum och en stor sal för minnesstunder och liknande. Max 60 personer får vistas där samtidigt.

I kyrkstugan har vi större delen av vår barnverksamhet. Därför kallar vi den allt oftare för Barnens hus. Här träffas unga mammor med barn, våra miniorer och juniorer och ungdomar i Club 13. Även en syförening har sina möten här. Kyrkstugan är det gamla barnmorskehuset i Morup.

I vaktmästarhuset är våra vaktmästare inhysta, tillsammans med alla maskiner och verktyg. Där finns även personalrum och kontor.