Ljungby kyrkogård, gammal grav
Foto: Henrik Enarsson

Ljungby kyrkogård

Intill landsväg 154 mellan Falkenberg och Ullared ligger Ljungby.

I Ljungby, längs med väg 154, ligger Ljungby kyrka och kyrkogård inramat av en kraftig stenmur och stora träd. Från grinden i söder leder en allé av bergskörsbär till kyrkan som är byggd på samma plats som en medeltida äldre kyrka stod.

Områdena närmst kyrkan har ett karaktäristiskt utseende med många höga gravstenar i raka rader på gräsytor. Grusgångarna förhåller sig i raka linjer närmast kyrkan men svänger lite mer längre bort från kyrkan där områdena är indelade med häckar. Alla ytor är gräsbeväxta och de flesta gravar är kistgravplatser. Öster om kyrkan ligger urnbacken med bara urngravplatser.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

Hitta till Ljungby kyrkogård (länk till Google Maps)

Ninni Olsson

Ninni Olsson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Ninni Olsson

Kyrkvaktmästare i Vinberg-Ljungby församling

Ingemar Johansson

Ingemar Johansson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Ingemar Johansson

Kyrkvaktmästare i Vinberg-Ljungby församling