Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare-grupper i Falkenberg Skrea

En samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat.

Att förlora en anhörig innebär påfrestningar för både kropp och själ. Det kommer nya tankar, nya frågor och känslor efter det som har hänt. Varje människas sorg är unik, men ofta kan det ändå vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

Grupper startar kontinuerligt.

Anita  Palmblad

Anita Palmblad

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Anita Palmblad

Diakon i Falkenbergs församling