Stillhet, sjö, natur, vila
Foto: Simon Migaj/Unsplash

Leva vidare-grupper i Falkenberg & Skrea

En samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat.

Att förlora en anhörig innebär påfrestningar för både kropp och själ. Det kommer nya tankar, nya frågor och känslor efter det som har hänt. Varje människas sorg är unik, men ofta kan det ändå vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

Grupper startar kontinuerligt.