Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet Falkenbergs pastorat

Förtroendevalda ledamöter efter nomineringsgrupp.

NOMINERINGSGRUPPERNA

S= Arbetarepartiet socialdemokraterna 
FK= Frimodig Kyrka
BorgA = Borgerligt Alternativ 
kr = Kristdemokrater i Svenska kyrkan
C = Centerpartiet 
KV=Kyrkans Vänner i Falkenbergs pastorat

Ordförande

Stig Agnåker, C

Vice Ordförande

Yen Gunnarsson, S

Ledamöter

Ingrid Dahlberg, KV
Ulla Rickardsson, C
Markus Svensson, S
Lisbeth Riberth, C
Sven-Erik Dahlberg, FK
Göran Karlsson, S
Kjell Eriksson, C
Kristin Espeby, KV
Angela Malmgren, BorgA
Lars Raning , C

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Ersättare

Hans-Erik Karlsson-Jarnvall, C
Britt-Mari Johansson, S
Irene Hedenbjörk, kr
Irén Karlsson, C
Catharina Berghorn, S
Bengt Wernersson, C