Ordförandeklubba, möte, kaffekopp
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkorådet Falkenbergs pastorat

Förtroendevalda ledamöter efter nomineringsgrupp.

NOMINERINGSGRUPPERNA

S= Arbetarepartiet socialdemokraterna 
FK= Frimodig Kyrka
BorgA = Borgerligt Alternativ 
kr = Kristdemokrater i Svenska kyrkan
C = Centerpartiet 
KV=Kyrkans Vänner i Falkenbergs pastorat

Ordförande

Stig Agnåker, C

Vice Ordförande

Yen Gunnarsson, S

Ledamöter

Ingrid Dahlberg, KV
Ulla Rickardsson, C
Markus Svensson, S
Lisbeth Riberth, C
Sven-Erik Dahlberg, FK
Göran Karlsson, S
Kjell Eriksson, C
Kristin Espeby, KV
Angela Malmgren, BorgA
Lars Raning , C

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Ersättare

Siv Nyman, C
Britt-Mari Johansson, S
Irene Hedenbjörk, kr
Irén Karlsson, C
Catharina Berghorn, S
Bengt Wernersson, C