Foto: Barbro Laurén

Kyrkokören i Morup

Kyrkokören samlar ett 20-tal glada sångare som är öppna för utmaningar av olika slag. Vi övar i Morups prästgård varje torsdag kl. 19:00 - 21:00 under terminerna. Kören sjunger i kyrkan 3-4 gånger per termin och har även konserter av olika slag. Kom gärna med i gänget!

Vikarierande körledare leds av Ing-Mari Janzon. Kontaktinfo: ingmari@resonans.nu