Röda rosor på kista
Foto: Henrik Enarsson

Kyrkogård, kyrkvaktmästare

Kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, begravningsverksamhet

Under Kontakta oss finns alla medarbetare - kontakta i första hand våra medarbetare personligen.

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten, expedition

0346-371 20 - telefontid måndag-fredag kl. 08-12
falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdschef

Jonas Dahlberg, 0346-371 24, jonas.dahlberg@svenskakyrkan.se  

Arbetsledande vaktmästare

Jonas Ivarsson, Okome/Susedalen/Vessige - 0346-372 40
Eva Winbro, Falkenberg/Skrea - 0346-371 65
Johan Karlsson, Gunnarp/Torup/Ullared - 0346-372 10
Catrine Gunnarsson, Morup/Stafsinge/Vinberg-Ljungby - 0346-372 72

Begravningsombud

Gösta Svensson, gosta.svensson@pol.falkenberg.se  

Kansli/expedition

Medarbetare i alfabetisk ordning