Kyrkogård, försommar, utsikt
Foto: Hasse Karlsson

Kyrkogård och begravningsverksamhet i Gunnarp, Gällared, Krogsered

Begravningsadministrationen flyttad
Från och med 1 juni är begravningsadministrationen gällande Gunnarps, Gällareds och Krogsereds kyrkogårdar, flyttad från Arken till Skogskyrkogården i Falkenberg. Har du frågor och ärenden gällande gravskötselavtal, gravrätt, anmälan om gravrättsinnehav med mera, är det nedanstående telefonnummer och adresser som gäller.


Telefontid: säkrast måndag-fredag 9.00–14.00
Telnr: 0346-371 20
Mejl: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Skogskyrkogården,
Halmstadvägen 15, 311 40 Falkenberg
Postadr.: Nygatan 41, 311 31 Falkenberg