Kyrkogård, försommar, utsikt
Foto: Hasse Karlsson

Kyrkogård och begravningsverksamhet i Gunnarps församling

Begravningsadministrationen flyttad
Begravningsadministrationen gällande Gunnarps, Gällareds och Krogsereds kyrkogårdar arbetar på Skogskyrkogården i Falkenberg. Har du frågor och ärenden gällande gravskötselavtal, gravrätt, anmälan om gravrättsinnehav med mera, är det nedanstående telefonnummer och adresser som gäller.


Telefontid: Måndag-fredag 08.00–12.00
Telnr: 0346-371 20
Mejl: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Skogskyrkogården,
Halmstadvägen 15, 311 40 Falkenberg
Postadress: Nygatan 41, 311 31 Falkenberg