Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogård och begravningsverksamhet i Gunnarp, Gällared, Krogsered

Begravningsadministrationen flyttad
Från och med 1 juni är begravningsadministrationen gällande Gunnarps, Gällareds och Krogsereds kyrkogårdar, flyttad från Arken till Skogskyrkogården i Falkenberg. Har du frågor och ärenden gällande gravskötselavtal, gravrätt, anmälan om gravrättsinnehav med mera, är det nedanstående telefonnummer och adresser som gäller.


Telefontid: måndag-fredag 8.00–12.00
Telnr: 0346-552 70
Mejl: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Skogskyrkogården,
Halmstadvägen 15, 311 40 Falkenberg
Postadr.: Nygatan 41, 311 31 Falkenberg