Ordförandeklubba, möte, kaffekopp
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkofullmäktige Falkenbergs pastorat

Förtroendevalda ledamöter efter nomineringsgrupp.

Nomineringsgrupperna

S= Arbetarepartiet socialdemokraterna
FK= Frimodig Kyrka
BorgA = Borgerligt Alternativ
kr = Kristdemokrater i Svenska kyrkan
C = Centerpartiet
KV=Kyrkans Vänner i Falkenbergs pastorat

 

Ordförande

Markus Svensson, S

Vice ordförande

Siv Nyman, C

Ledamöter

Markus Svensson, S
Yen Gunnarsson, S
Catharina Berghorn, S
Cristian Andersson, S
Conni Kristensson, S
Göran Karlsson, S
Sara Grimpe Wernersson, S
Karl Gustaf Carlzon, S
Britt-Mari Johansson, S
Bengt Eric Bengtsson, S

Angela Malmgren, BorgA
Margareta Warnholtz, BorgA
Claes Ljung, BorgA

Ulla Rickardsson, C
Stig Agnåker, C
Lisbeth Riberth, C
Hans-Erik Karlsson-Jarnvall, C
Kjell Eriksson, C
Irén Karlsson, C
Bengt Wernersson, C
Anette Ivarsson, C
Berith Hultén, C
Lars Raning, C
Siv Nyman, C
Inger Johansson, C
Per Lennart Persson, C

Sven-Erik Dahlberg, FK
Zara Wikström, FK
Svante Kalin, FK

Irene Hedenbjörk, kr

Bo Weiland, KV
Staffan Gustafsson, KV
Ingrid Dahlberg, KV
Desirée Hultberg, KV
Monica Larsson, KV

Ersättare

Ellinor T Nilsson, S
Jan-Erik Christensen, S
Gunnel Johansson, S
Runar Kaattari, S
Anita Abrahamsson, S

Göran Paulsson, BorgA
Rune Niserius, BorgA

Ulf Johansson, C
Inger Gustafsson, C
Hans Åke Bengtsson, C
Uno Kristensson, C
Gunilla Ankarberg, C
Monica Johansson, C
Agneta Åkerberg, C

Jan-Erik Einarsson Amilén, FK
Claes-Göran Hedenbjörk, FK

Jerk Jakobs, kr
Anita Andersson, kr

Kristin Espeby, KV
Ingela Österström Ekberg, KV
Kent Dahlqvist, KV