Kristen djupmeditation i Skrea

Kristen djupmeditation kännetecknas av att Kristus är i centrum. Det är en bön utan tankar och ord men med en vilja till relation med Gud. Torsdagar udda veckor kl. 17.30-18.15 i Skrea kyrka.

Djupmeditation är att sitta sig till stillhet. Sittställningen och andningen hjälper oss att komma in i stillheten. Vi låter andningen ske utan att styra den och sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet. Yttre och inre stillhet hör ihop.

Meditationen kallas också stilla bön eller hjärtats bön. Den gör oss mottagliga för Gud som älskar oss precis som vi är.

Kristen djupmeditation ordnas varannan torsdag kl 17.30-18.15 i Skrea kyrka. Introduktion 10 min innan. Start 28 september. Ingen anmälan. 

Kontakt

Tulla Danielsson, ledare
Tel: 0708-22 05 34,
E-post: tulladanielsson@gmail.com 

Välkommen!