En rikligt utsmyckad träkyrka med läktare runt hela kyrkorummet.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Körer för vuxna

Lovsångskören PRAISE!

Övning onsdagar kl.17.30-18.30 på tredje våningen i Församlingsgården. Välkommen!

Falkenbergs Motettkör

Falkenbergs Motettkör

Övning onsdagar kl.19.00 på tredje våningen i Församlingsgården. Välkommen!

En kör står och sjunger i en skogsglänta.

Skrea kyrkokör

Övning tisdagar kl. 19.00-20.30 i Skrea församlingshem. Välkommen!