Framsidan av Läroplanen Lgr22
Foto: Skolverket

Kopplingar till Läroplanen

Åk 1-3

Syfte: Religionskunskap, samhällskunskap och historia:
”… att eleverna utvecklar kunskaper om religion och livsåskådning i det svenska samhället och i olika delar av världen…”. ”Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och hur kristendomens roll i samhällslivet har förändrats över tid.”

Ur Centralt innehåll

·         Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

·         Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

·         Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom”. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder.

Ur Läroplanen Centralt innehåll i ämnet musik 2022:

·         Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och de vanligaste psalmerna samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Åk 4-5

Ur centralt innehåll åk 4 och 5 i Religion, samhällskunskap och historia:

·         Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln…

·         Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

·         Ritualer och religiöst motiverande levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, ....

·         Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Åk 6-7

Skolans mål är att varje elev

·         kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

·         respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,

·         tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

·         kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

·         visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lgr22, 2.1 Normer och värden).

·         samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden (s. 191 Lgr22).

En pojke hjular fram i mittgången i en kyrka.

Kyrka-Skola i Falkenberg

Falkenbergs församling erbjuder många roliga och lärorika samarbeten till skolor i Falkenberg - du hittar all info här!