Ungdomar, läger
Foto: Lotta Sundberg/IKON

Konfirmation i Torup

Att konfirmera sig är att ge sig själv chansen att fundera lite extra på det viktigaste som finns – du själv!

Vi har veckoträffar i församlingshemmet på onsdagar. Vi träffas direkt efter skolan.

I det mysiga konfirmandrummet i Torups församlingsrum samlas vi, chillar och lär oss om Gud och oss själva.

Anmälan konfirmation

Anmälan till Torups konfirmationsgrupp 2020/2021. Anmäl dig senast 30 maj 2020. Vardagsgrupp på onsdagar - Chillakonfa. Vill Du brottas med Gud? Då kan du börja med oss! Onsdagar efter skolan. Start i september.

Är du döpt

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, Facebook, Instagram, folder osv.)

Charlotta Hildesjö Andersson

Charlotta Hildesjö Andersson

Falkenbergs pastorat

Församlingsassistent

Mer om Charlotta Hildesjö Andersson

Församlingsassistent och diakoniassistent i Torups församling