Konfirmander, kåpor, tjejer, selfie
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Konfirmation i Susedalen

Att konfirmera sig är att ge sig själv chansen att fundera lite extra på det viktigaste som finns – du själv!

Året 2021-2022 har Susedalens församling en vardagsgrupp som träffas varannan tisdag. Vi åker dessutom på ett par helgläger konfatiden.

Var

Slöinge församlingshem

När

Varannan tisdag kl. 15-17.30.

Informationsträff våren 2021

Informationsträff i Slöinge församlingshem tisdagen den 25 maj kl. 18.00.
Kontakt: Yildiz Gunnarsson, yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se 

Anmälan konfirmation

Anmälan till Susedalens församlings konfirmationsgrupp 2020/2021. Anmäl dig senast 30 maj 2020. Vi träffas varannan tisdag. Kom på informationsträff i Slöinge församlingshem tisdagen den 26 maj kl. 18.00.

Är du döpt?

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I PASTORATETS/FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, Facebook, Instagram, folder osv.)

Yildiz Gunnarsson

Yildiz Gunnarsson

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Yildiz Gunnarsson

Präst i Susedalens församling