Källsjö kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Källsjö kyrkogård - kyrkogården på höjden

Pastoratets till ytan minsta kyrkogård ligger i Källsjö, inte långt från Ullared.

Högt upp på kullen ligger Källsjö kyrka och kyrkogård. Redan på medeltiden fanns en kyrkobyggnad i Källsjö. Övre kyrkogården är upphöjd av en stenmur med tillhörande häck.

Kyrkogården är delad i tre etapper. Uppe vid kyrkan är den gamla kyrkogården med sina höga, gamla gravstenar från 1800-talet. Många av dem bedömda med högt kulturhistoriskt värde. Mellandelen bedöms anlagd runt 1910. Kyrkogården har raka, fina linjer med gravstenar i raka rader.

Promenerar man nedför trappan kommer man till den nya delen av kyrkogården som anlades på 1960-talet. Även här är kyrkogården planerad med raka gångar och gravstenarna i raka, fina rader. Den nedre delen är omgärdad av en kraftig stenmur.

Längst ner hittar man den vackra lunden, som är en kombinerad minnes- och askgravlund.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Kombinerad minnes- och askgravlund


Hitta till Källsjö kyrkogård (länk till Google Maps)

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).

Katharina Springer

Katharina Springer

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Katharina Springer

Kyrkvaktmästare i Älvsereds och Källsjö församling