Hertings kyrka

Välkommen in i Hertings kyrka!

Kyrkan byggdes 1972 och ligger mitt i bostadsområdet på väg till Skrea strand. Kyrkan exteriör har tältform. När Israels folk i gamla testamentet vandrade mot det utlovade landet bar man med sig tabernaklet- ett tält som tecken på Guds närvaro bland folket. Under vår livsvandring mot himlen vill Kyrkan vara platsen där Gud möter människan. Kyrkrummet är präglat av närhet och andakt.

I anslutning till kyrkan finns samlingssal och grupprum. På gräsmattan står en klockstapel. Klockan är gjuten av Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Gudstjänster i Hertings kyrka

Torsdagar udda veckor kl. 18.00 Veckomässa

Söndagar kl. 09.30 Mässa. Kyrkkaffe

Välkommen!

Besöksadress

Baldersvägen 8, 31142 Falkenberg