Gunnarps kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Gunnarps kyrkogård

Gunnarps kyrkogård ligger några kilometer från huvudorten Ätran - inte långt från vattendraget Ätran.

Ett stenkast från ån Ätran, på en höjd utmed Mårdaklevsvägen, ligger Gunnarps låga träkyrka från 1750-talet. På den gamla kuperade kyrkogården, som sträcker sig runt hela kyrkan, finns ett hundratal gravar. Det är allt mellan höga rikemansgravar till enkla liggande stenar, och många av dem är kulturklassade och kommer att bevaras. Denna blandning av stenar ger en säregen miljö, som omgärdas av stora lönnar.

På de tre avsatserna norr om gamla kyrkogården finns gravar från 50-70-talet.
Går man söderut nedför backen, passerar man minneslunden och bäcken.
I närheten finns ännu ett område med nyare gravplatser, samt den populära urnlunden med sin ståtliga tall.

Gravskick (typer av gravar)

Kistgravplatser
Urngravplatser
Minneslund

Hitta till Gunnarps kyrkogård (länk till Google Maps)

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).