Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänstgrupper i Morup

Vi förbereder och genomför gudstjänster.

Bild: Cocoparisienne

Vi har för närvarande sex grupper med engagerade människor som förbereder och genomför gudstjänster och diskuterar livligt både bibeltexter, teman och dagens problem av många slag.

Välkommen att vara med i en av grupperna. Fler personer och idéer behövs!