Gudstjänstgrupper i Morup

Vi förbereder och genomför gudstjänster.

Foto: Cocoparisienne

Vi har för närvarande sex grupper med engagerade människor som förbereder och genomför gudstjänster och diskuterar livligt både bibeltexter, teman och dagens problem av många slag.

Välkommen att vara med i en av grupperna. Fler personer och idéer behövs!

Kontakta oss i Morup

Här ni hittar ni oss som jobbar i Morups församling. Har du frågor kontakta områdeschef Martina Vallerius, tel. 0346- 372 62 eller mail martina.vallerius@svenskakyrkan.se