Grav, Skogskyrkogården
Foto: Henrik Enarsson

Gravskötsel - prislista

Gravskötselavgifter 2022

Gravstorlek

0-0,4 m²
0,41-0,8 m²
0,81-1,2 m²
  
Alternativ 1 - Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor & vintertäckning
0-0,4 m²-1300 kr, 0,41-0,8 m²-1 450 kr, 0,81-1,2 m²-1 650 kr
Alternativ 2 - Sommarblommor. 0-0,4 m²-815 kr, 0,41-0,8 m²-930 kr, 0,81-1,2 m²1 045 kr
Alternativ 3 - Regelbunden tillsyn och borttagning av snittblommor 220 kr
Alternativ 4 - Perenner - startpaket första året inkl. skötsel: 
0-0,4 m²-910 kr, 0,41-0,8 m²-1 020 kr, 0,81-1,2 m²-1 130 kr
Från år två - 0-0,4 m²-405 kr, 0,41-0,8 m²-510, 0,81-1,2 m²-kr 615 kr

I alternativ 1, 2 och 4 ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, och att ta bort vissna snittblommor.

  • Skötsel av grusgrav 230 kr per kistplats

  • Skötsel av gräs (ej i sammanhängande yta) 230 kr per kistplats

  • Skötsel av gräs och grusgrav kan kombineras med alternativ 1-4

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment

Ljung 100 kr/st
Påsklilja 100 kr/st
Vintertäckning 250 kr/st
Bukett till alla helgonahelgen 110 kr/st
Gravljus till alla helgonahelgen 90 kr/st
Klippning av buske 300 kr/st
Vårstädning 100 kr per tillfälle
Gravljus till allhelgonahelgen 90 kr st

Montera gravsten som liggande 600 kr
Tvätt av gravsten utan guldtext, max 110 cm hög 600 kr
Tvätt av liggande sten utan guldtext 400 kr
Tvätt av sten med guldtext - Offereras
Tvätt av ram, max bredd 3 meter - Offereras
Övrig tvätt - Offereras

Vad gäller?

Du är välkommen att beställa gravskötsel och få graven väl omskött av vår kompetenta personal. Antingen kan ni beställa genom årlig fakturering i februari eller genom avräkningsavtal.

Skötseln

Beställd gravskötsel utförs på ett fackmässigt sätt.
Förvaltningen sköter:
• Vårstädning av graven ska vara klart till 1 april
• Gräset klipps och trimmas efter behov.
• Planteringsyta ska hållas ogräsfri
• Inför varje helg tas vissna snittblommor bort
• Höststädning och påfyllning av jord ska vara klart till den 15 oktober
• Grusgravar hålls ogräsfria (beställs separat)

Beställningsprodukter

Som komplettering till skötsel av graven kan man beställa följande produkter:
• Påskliljor - Sätts ut veckan innan påsk
• Ljung - Senast den 15 oktober
• Granrisdekoration - Innan Alla helgons dag
• Tvätt av gravsten  - När vädret tillåter

Avräkningsavtal

Möjlighet finns att teckna avtal där insatt kapital avräknas årligen.
Önskas mer information, kontakta expeditionen.

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten

Kontakt

Tel: 0346-371 20 - gemensam reception för begravningsverksamheten.
Telefontid mån-fre kl. 08-12.

E-post: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 

Vi som svarar heter Cecilia, Eva, Berit & Laila.