Kyrkogård, gravar
Foto: Göran Karlsson

Gravskötsel - prislista

Gravskötselavgifter 2021

Gravstorlek

Liten, 0-0,4 m², max 7 plantor
Mellan, 0,41-0,8 m², max 13 plantor
Stor, 0,81-1,2 m², max 25 plantor
  
Alternativ 1 - Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor & vintertäckning
Liten 1200 kr, mellan 1 300 kr, stor 1 400 kr
Alternativ 2 - Sommarblommor. Liten 800 kr, mellan 900 kr, stor 1 000 kr
Alternativ 3 - Regelbunden tillsyn och borttagning av snittblommor 220 kr
Alternativ 4 - Perenner. Liten 400 kr, mellan 500, stor kr 600 kr
Startpaket första året inkl. skötsel. Liten 900 kr, mellan 1 000 kr, stor 1 100 kr

I alternativ 1, 2 och 4 ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, och att ta bort vissna snittblommor
I alternativ 3 ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning

Planteringslåda 60 x 40 cm 1 200 kr

Med utbud enligt alternativ 1

  • Skötsel av grusgrav 230 kr per kistplats

  • Skötsel av gräs (ej i sammanhängande yta) 230 kr per kistplats

  • Skötsel av gräs och grusgrav kan kombineras med alternativ 1 - 4

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment

Ljung 100 kr/st
Påsklilja 100 kr/st
Vintertäckning 250 kr/st
Bukett till alla helgonahelgen 110 kr/st
Gravljus till alla helgonahelgen 90 kr/st
Klippning av buske 300kr/st
Montera gravsten som liggande 600 kr
Tvätt av gravsten utan guldtext, max 110 cm hög 800 kr
Tvätt av liggande sten utan guldtext 600 kr
Tvätt av ram, max 3 m bred 1 000 kr
Övrig tvätt - offereras
Timkostnad för vaktmästartjänst 600 kr

Askgravlund, namnplatta i metall 3 000 kr
Ullared, Källsjö, Drängsered, Skrea, Vinberg, Skogskyrkogården, Älvsered, Alfshög, Asige och Fagereds kyrkogårdar

Askgravlund, namnplatta i sten i Kinnared  - 5 500 kr

Askgravplats - skötsel 25 år, Morup/Vinberg 4 000 kr

Askgravplats - namnplatta, Morup 3 000 kr

Anläggningsarbeten

Ny planteringsgrupp 400 kr
Borttagning av buske max 1,5 m hög 600 kr
Anläggning singel eller sand, max 9 m² 1 100 kr
Anläggning singel eller sand, max 4,5 m² 700 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 9 m² 400 kr
Påfyllning av singel eller sand, max 4,5 m² 200 kr
(Endast röd singel enligt förvaltningens utbud)
Anläggning av gräs 800 kr
Renovering av gräs 200 kr

Äldre avräkningsavtal höjs med 6 % avrundat till närmaste jämna kronor.

Taxor för tjänster enligt 9 kap. 6 § begravningslagen för avlidna som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet.

Gravrätt och gravsättning i bestämd grav 29 775 kr
Minneslund eller askgravlund 1 191 kr
Kostnaderna är fastställda ersättningsbelopp från Kammarkollegiet

Hyra av Skogskapellet - 2 100 kr

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten

Kontakt

Tel: 0346-371 20 - gemensam reception för begravningsverksamheten.
Telefontid mån-fre kl. 09-16, lunchstängt kl. 12-13.

E-post: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 

Vi som svarar heter Cecilia, Eva, Berit & Laila.