Grav, Skogskyrkogården
Foto: Henrik Enarsson

Gravskötsel - prislista

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt för oss att det är fint där.

Ansvaret för den allmänna skötseln av kyrko- eller griftegården ligger hos kyrkogårdsförvaltningen, medan gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal. 

Gravskötselavgifter 2024

Grundskötsel

Borttagning av snittblommor & gravljus, vårstädning - 300 kr

Skötselpaket

Penséer, påsklilja eller ljung, sommarblommor & granristäckning 
Liten - 1 300 kr
Stor - 1 450 kr

Sommarpaket/sommarblommor

Liten - 815 kr
Stor - 930 kr

Perennpaket

Perenner, startpaket första året inklusive skötsel: 
Liten - 910 kr
Stor - 1 020 kr

Från år två
Liten - 405 kr
Stor - 
510 kr

I paketen ingår vårstädning, grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling och att ta bort vissna snittblommor.

Skötsel av grusgrav, pris beroende på storlek - från 230 kr
Inklusive smärre påfyllning av grus under pågående skötsel (det förvaltningen har att erbjuda).

Skötsel av gräs omgärdad av ram/häck
, pris beroende på storlek - från 230 kr

Skötsel av gräs- och grusgrav kan kombineras med alternativ 1-4

Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment

Ljung 100 kr/st
Påsklilja 100 kr/st
Granristäckning 250 kr/st
Bukett till alla helgonahelgen 110 kr/st
Gravljus till alla helgonahelgen 90 kr/st
Klippning av buske 300 kr/st
Vårstädning 100 kr per tillfälle

Stentvätt offereras - (reservation för att all påväxt inte är möjlig att få bort)

Timkostnad för vaktmästartjänst - 600 kr, minimum faktureras 30 min/300 kr

Vad gäller?

Du är välkommen att beställa gravskötsel och få graven väl omskött av våra medarbetare. Antingen kan ni beställa genom årlig fakturering i februari eller genom avräkningsavtal.

Skötseln

Beställd gravskötsel utförs på ett fackmässigt sätt.
Förvaltningen sköter:
• Vårstädning av graven ska vara klart till 1 april
• Gräset klipps och trimmas efter behov.
• Planteringsyta ska hållas ogräsfri
• Inför varje helg tas vissna snittblommor bort
• Höststädning och påfyllning av jord ska vara klart till den 15 oktober
• Grusgravar hålls ogräsfria (beställs separat)

Beställningsprodukter

Som komplettering till skötsel av graven kan man beställa följande produkter:
• Påskliljor - Sätts ut veckan innan påsk
• Ljung - Senast den 15 oktober
• Granrisdekoration - Innan Alla helgons dag
• Tvätt av gravsten  - När vädret tillåter

Avräkningsavtal

Möjlighet finns att teckna avtal där insatt kapital avräknas årligen.
Önskas mer information, kontakta expeditionen.

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten

Kontakt

Tel: 0346-371 20 - gemensam reception för begravningsverksamheten.
Telefontid mån-fre kl. 08-12.

E-post: falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 

Vi som svarar heter Cecilia, Eva & Berit.