Meny

Gemenskapsträffar i Morup

En onsdag i månaden träffas vi i prästgården kl. 14.00. Då är ALLA lediga välkomna, inte bara pensionärer! Vi har alltid något musikinslag, ibland är det ett helt musikprogram och ibland varvas den med att någon berättar och/eller visar något intressant. Varmt välkomna!

Gemenskapsträffarna våren 2020 är tyväll inställda
p.g.a corona.

G. Uta Franke

G. Uta Franke

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om G. Uta Franke

Diakon i Morups församling