Hand skriver, administration
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gemensamt kansli

Pastoratets gemensamma tjänster - ekonomi, administration, kommunikation, HR och fastighet.