Gällareds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Gällareds kyrkogård

Vid vägen mellan Ullared och Ätran ligger Gällareds kyrkogård.

 

I Gällared ligger kyrkan på en höjd en bit ifrån väg 153. Från kyrktornet har man en härlig utsikt över ån Ätran. Den gamla kyrkogården ligger runt kyrkan och omgärdas av en rejäl stenmur, samt ett antal stora lönnar. En grusgång leder runt hela kyrkan, men även ner till den gamla grinden väster om kyrkan. Denna grind leder numera rakt ut till en betesvall där det ofta går några sällskapliga ardennerhästar och betar.

Det finns gravstenar av väldigt skiftande karaktär och ålder på denna kyrkogård. Många gamla stenar kom i dager på 50-talet, då man grävde för att göra parkering. Dessa stenar, varav de äldsta är från 1600-talet, sattes då tillbaka på kyrkogården av hembygdsentusiaster. Stenarna placerades utmed muren.

På 2000-talet anlades en ny kyrkogård i direkt anslutning till den äldre. På den är gångarna belagda med plattor och gravplatserna omgärdas av häckar. Här finns gott om plats för både kist- och urngravar - och med skogen som närmsta granne.

Gravskick (olika typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser


Hitta till Gällareds kyrkogård (länk till Google Maps)

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).