Barn, superhjälte
Foto: Sunny studio/Shutterstock

Gå ur Svenska kyrkan

Vi tänker inte smyga med att vi vill ha kvar dig som medlem. Du är viktig. För oss, för Falkenbergs pastorat.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi tror att Jesus, Guds son, tar ställning för människor som är nedtystade eller lever i utsatta situationer. Jesus bryr sig om hela människan, kroppen, livet, tankarna och det vi kallar själen.

Varje dag möter vi människor i alla åldrar och i olika livsfaser. Vi finns här för dig vare sig du känner sorg, glädje eller tacksamhet. Vi bidrar till att det händer en mängd bra saker. Både här hemma och ute i världen.

Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat...
• har samtal med människor i kris
• stödjer internationellt hjälparbete
• gör hembesök hos äldre och sjuka
• delar ut matkassar och kläder till behövande familjer
• arbetar aktivt med det viktiga kulturarvet som kyrkorna utgör
• bjuder in till öppna förskolor
• ordnar gemenskapsträffar för äldre
• erbjuder ungdomar en meningsfull fritid
• har ett rikt musikliv med deltagare i alla åldrar
• hjälper i sorgen genom Leva vidare-grupper
• stöttar Ria/Hela människan som hjälper människor med missbruksproblematik

Kyrkan är en plats för livets stora högtider som dop, konfirmation, bröllop och begravning, men också för dina egna tankar. Kyrkan finns där vid olyckor och kriser, både hemma och utomlands. I våra kyrkor firas många och olika former av gudstjänster som passar alla.

Om du väljer att gå ur kyrkan ska du veta att du är hjärtligt välkommen tillbaka.

Ladda ner utträdesanmälan här. Fyll i formuläret och lämna in eller skicka till just din lokala församling. Det är kostnadsfritt att gå ur Svenska kyrkan.