Skrea Fritidshem Senapskornet

Ett fritidshem med kristen profil.

Grunden i verksamheten - Gyllene Regeln 

"Allt vad ni vill att människor ska göra för er det ska ni också göra för dem".  - Matteusevangeliet 7:12 
Gyllene regeln är grunden i verksamheten och alla barn på Senapskornet ska ges de bästa förutsättningar att trivas. Tiden på fritidshemmet Senapskornet ska vara trygg, rolig, stimulerande och intressant.

Ett fristående fritidshem

Senapskornet finns  i anslutning till Skrea församlingshem. Det är ett fristående fritidshem som drivs av Svenska kyrkan. Senapskornet har en kristen profil, vilket innebär att barnens existentiella frågor uppmärksammas. Vi erbjuder bordsbön, följer kyrkoåret och uppmärksammar de traditioner som är knutna till vår kristna tradition. I övrigt följs Läroplan 2011.

Senapskornet strävar efter att alla på fritidshemmet skall känna sig trygga, värdefulla och unika. Fritidshemmet skall vara en plats där alla värnar om varandra och skapelsen.

Det är öppet måndag till fredag 6.30-18.30 alla skoldagar samt under loven. 

Fritidshemmet Senapskornet kommer efter beslut av Kyrkorådet att fasas ut. Därför finns inte längre möjlighet att ställa sitt barn på kö till vårt fritidshem. 

Kontakta Fritidshemmet Senapskornet

0346-371 95 

Pojke spänner musklerna

Vision & mål för Senapskornet

Ta del av Senapskornets vision och mål. Läs mer om de detaljerade delmålen.