Hand i hand, vigsel
Foto: Joakim Carlström/IKON

Frågor & svar om bröllopet

Här hittar du svar på vanliga frågor om bröllop.

Ni kan göra bröllopet hur litet eller stort ni vill. Det viktigaste är att ni älskar varandra och vill leva tillsammans. Ni behöver till exempel inte ha särskilda bröllopskläder eller blombukett om ni inte vill. Det enda som krävs är: giltig hindersprövning, legitimationer, en eller två ringar, präst och två vittnen. Vittnena kan vara kyrkomusikern och vaktmästaren så det behöver ni inte ordna själva om ni inte vill. Det viktigaste är att ni känner er bekväma i ert val. Det är er dag!

Inför vigseln/bröllopet

ÄR DET NÅGON SKILLNAD MELLAN VIGSEL OCH BRÖLLOP?

En vigsel är den ceremoni då ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. Bröllopet är vigseln och den tillhörande festen. Ofta används orden som synonymer till varandra.

VI VILL BOKA VIGSEL, HUR GÖR VI?

Kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Det underlättar om ni redan då vet:

  • Datum

  • Vilken kyrka ni vill viga er i.

  • Personnummer på ni som ska gifta er.

  • När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och er via mejl.

  • Sedan kontaktar prästen er för att boka tid för ett vigselsamtal.

VAD BEHÖVER VI?

Intyg om hindersprövning. I utlandet kan även äktenskapscertifikat behövas.
Legitimationshandling. Prästen är skyldig att kontrollera identiteten på er som vigs.
Ring, en eller två.

VAD ÄR ETT VIGSELSAMTAL?

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar man se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats. Under vigselsamtalet planerar prästen och ni som brudpar vigseln. Vilka texter ni vill välja, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när?

För ett stressat brudpar kan vigselsamtalet bli ett avkopplande tillfälle när ni kan släppa taget om planeringen en stund och koncentrera er på varför ni egentligen gifter er med just varandra. För prästen är det ett sätt att lära känna er som personer bättre och utgör en bra grund för vigseltalet.

FINNS DET NÅGRA FORMELLA KRAV FÖR ATT FÅ GIFTA SIG I KYRKAN?

Det finns i huvudsak två grundkrav:
För att få gifta sig i Svenska kyrkan, eller i Svenska kyrkans ordning, krävs att någon av er är medlem i Svenska kyrkan. Ni behöver inte vara konfirmerade.
Ni måste ha en godkänd hinderprövning. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Exempel på hinder är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om någon av er är under 18 år krävs särskilt tillstånd.

Blankett för hindersprövning laddar ni ner på Skatteverket hemsida. Intyget är giltigt i fyra månader. Samtidigt med ansökan skickar ni också in en blankett där ni anger vilket eller vilka efternamn ni kommer att bära efter vigsel.


HUR LÅNGT I FÖRVÄG MÅSTE VI BOKA?

Önskar ni ett speciellt datum kan det vara bra att vara ute i god tid, men det beror även på vilken kyrka ni vill boka. En del av våra kyrkor har högre tryck foch kan snabbt bli fullbokade. Många par bokar ett halvår till ett år i förväg.

VAD KOSTAR DET?

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan om en av er är medlem.

MÅSTE VI VARA MEDLEMMAR FÖR ATT FÅ VIGA OSS I SVENSKA KYRKAN?

Ja, en av er måste vara medlem för att ni ska få viga er i Svenska kyrkan. Ni behöver inte vara konfirmerade.

HUR SER KYRKAN PÅ VIGSEL AV ETT PAR MED SAMMA KÖN?

Ni är varmt välkomna att vigas i Svenska kyrkan!

EN AV OSS ÄR INTE SVENSK MEDBORGARE, FÅR VI ÄNDÅ GIFTA OSS I KYRKAN?

Ja, det går bra förutsatt att ni har giltiga hinderprövningar/intyg om att ni inte redan är gifta och att en av er är medlem i Svenska kyrkan.

FÅR VI GIFTA OSS I VILKEN KYRKA VI VILL?

Ja visst, under förutsättning att det fungerar med prästen och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) för kyrkorna i Falkenbergs pastorat. Präst och musiker bokar du också via oss.

För vigslar på andra orter tar du kontakt med den församlingen direkt. Ni kan gifta er var ni vill under förutsättning att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan.

FÅR VI HA VÅRT BRÖLLOP PÅ ANNAN PLATS, EXEMPELVIS HEMMA ELLER I STUGAN?

Ja, det går oftast bra. Vi ser helst att vigselgudstjänsten sker i någon av kyrkans vigda lokaler men om särskilda skäl föreligger kan vigseln få ske i hemmet eller på annan plats.

FÅR VI VÄLJA PRÄST?

Ja, i den mån prästen är i tjänst för den dag och tid som ni vill ha vigseln. Om han eller hon inte är i tjänst kan ni själva ta kontakt och fråga. Det går också bra att själv tillfråga en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan. Kom bara ihåg att tala om för prästen att det då inte betalas ut någon ersättning.

Vigselceremonin

VAD BESTÅR EN VIGSELGUDSTJÄNST AV?

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar: 

  1. En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken och man läser ur Bibeln. 

  2. I del två blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Ring/ringar utväxlas och brudparet håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) äktenskapet genom att säga ”ni är nu man och hustru”.

  3. I den tredje delen ber och välsignar prästen det nyvigda makarna. Oftast håller prästen även ett vigseltal. Sång, musik och textläsning är vanlig.

    Ni som brudpar kan göra ceremonin personlig genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning ni vill ha.  

FÅR VI UTFORMA VIGSELCEREMONIN SOM VI VILL?

Nej eller nja - inte helt. Vigseln är en gudstjänst som följer en viss ordning, men det hindrar inte att en gör det mer personligt med att någon nära vän eller släkting läser en dikt eller framför ett musikstycke. Ni kan även skriva era egna löften. Tänk bara på att göra det lilla extra enkelt, det är lätt att bli nervös vilket kan förta lyckan i stunden.

HUR LÅNG TID TAR EN VIGSEL?

En vigsel tar cirka 45-50 minuter. Som brudpar har ni tillgång till lokalen i cirka 1,5 timma.

VI VILL VARA SJÄLVA, MÅSTE VI HA VITTNEN?

Ja, det måste finnas två vittnen, men kyrkomusikern och kyrkvaktmästaren kan vara vittnen.

DET ÄR BARA VI TVÅ SOM DELTAR VID VIGSELN OCH KYRKAN ÄR SÅ STOR, FINNS DET NÅGOT MINDRE ALTERNATIV?

Kyrkorna i vårt pastorat har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. Flera av kyrkorna har också mindre, avgränsade lokaler som passar utmärkt för en mindre vigsel.

VI HAR HAFT EN BORGERLIG VIGSEL, KAN VI ÄNDÅ HA EN KYRKLIG VIGSEL?

Nej, det går inte att gifta sig två gånger, däremot kan ni ha en kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.

KAN VI FÖRNYA VÅRA VIGSELLÖFTEN?

Ja. Kontakta oss så bokar vi präst och lokal.

FÅR VI SMYCKA KYRKAN SOM VI SJÄLVA ÖNSKAR?

Prata ihop er med vaktmästaren i den aktuella kyrkan. Tänk också på att det kan vara flera vigslar samma dag och de som viger sig efter er kanske inte vill ha er smyckning.

KAN VI VIGA OSS UTOMLANDS?

Det går bra. Ni bokar vigseln genom Svenska kyrkan på den plats ni ska vara på. Kom ihåg att ta med er hindersprövning från Skatteverket till prästen.

FINNS DET SOLISTER ELLER ANDRA SÅNGARE ATT ANLITA?

Kontakta den kyrkomusiker som ska vara med på er vigsel. Namnet finns på er bokningsbekräftelse. Hon eller han kan hjälpa er!

KAN VI LÅNA EN BRUDKRONA?

Ja, några av våra kyrkor har brudkrona att låna ut. Kontakta vaktmästaren i er bokade kyrka för att kontrollera om det finns en brudkrona.

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER MUSIK?

Ett tips är att levande musik passar bättre i kyrkorummet än inspelad. Kontakta den kyrkomusiker som ska vara med på er vigsel, namnet finns på er bokningsbekräftelse. Hon eller han kan ge förslag. 

HUR GÅR VI IN I KYRKAN?

I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att två vuxna och myndiga människor säger ”ja” till varandra och som jämställda vandrar till vigseln. Att reflektera över symboliken i de olika delarna i av ceremonin är också ett sätt att bli mera närvarande i vigseln. I Sverige påverkas vi framförallt av amerikansk kultur och detta kommer ofta fram i olika önskemål.

En vanlig fråga är om bruden kan låta sig ledas fram till altaret av sin pappa, en sed som inte funnits i Sverige, utan har sina rötter i England och USA. Det finns inget i Svenska kyrkan som förbjuder den seden, men det kan vara värt att fundera över symboliken i  handlingen. Ursprungligen handlar det om att ansvaret för kvinnan lämnas över från fadern till maken och härstammar från tiden då kvinnor inte var myndiga.

VAD SYMBOLISERAR RINGEN/RINGARNA?

Vigselringen ingår i den kyrkliga vigselceremonin. Ringen med sin slutna cirkel är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Ringen behöver inte vara av guld men traditionellt sett har det äkta guldet symboliserar äkta kärlek som aldrig rostar.

I Sverige bärs ringen normalt på vänstra handens ringfinger då man förr trodde att det gick ett blodkärl därifrån direkt till hjärtat.

Har du frågor kring vigsel/bröllop?

0346-371 30 - gemensam reception för kyrkorna i Falkenberg och Skrea församlingar.
Telefontid mån-fre kl. 09-16. (sommartid kl. 09-14)

0346-372 00 - gemensam reception för kyrkorna i Ullared, Fagered, Källsjö, Älvsered, Gunnarp, Gällared, Krogsered, Torup, Kinnared, Drängsered, Rydöbruk.
Telefontid tis-fre kl 09-16. (sommartid kl. 09-14)

0346-372 30 - gemensam reception för kyrkorna i Alfshög, Askome, Köinge, Okome, Svartrå, Vessige, Abild, Asige, Eftra, Slöinge och Årstad.
Telefontid mån-fre kl.  09-16. (sommartid kl. 09-14)

0346-372 60 - gemensam reception för kyrkorna i Vinberg-Ljungby, Morup och Stafsinge.
Telefontid mån-fre kl. 09-16. (sommartid kl. 09-14)


E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se  
Falkenbergs pastorat, Nygatan 41, 311 31 Falkenberg