Församlingsrådet i Morup

Sedan januari 2017 är Morups församling en del av Falkenbergs pastorat och har ett eget församlingsråd. Ledamöter är följande:

Barbro Laurén, ordförande
Stig Johansson, vice ordförande
Kristin Espeby
Fredrik Gunnarsson
Gunilla Karlsson
Claes Göran Hedenbjörk
Annelie Ortsten
Kajs Marie Unosson

Protokoll församlingsrådet