Församlingsrådet i Morup

Ledamöterna i Morups församlingsråd är följande sedan januari 2022 : 

Barbro Laurén, ordförande
Stig Johansson, vice ordförande
Fredrik Gunnarsson
Hans Flyman
Kalle Karlsson
Helén Andersson
Dan Engberg, ersättare
Kajs Marie Unosson, ersättare
Gunilla Karlsson, ersättare