Några äldre personer sitter vid ett bord och äter soppa och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen

Församlingsaftnar i Torup

Samt i Drängsered, Kinnared, Rydöbruk

På hösten och våren är det församlingsaftnar i våra olika församlingar. De sprids ut så att det inte är på samma ställe alltid. Varje termin är det cirka 4 olika församlingsaftnar. En församlingsafton kan till exempel vara en kväll med musik eller en intressant föreläsning.