Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

För visselblåsare

Inom Falkenbergs pastorat är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. 

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner. 

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp hos företaget Lantero, som levererar visselblåsartjänsten alternativt av extern oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Falkenbergs pastorat med förslag på åtgärd eller vidare hantering. 

Läs gärna mer i våra riktlinjer för visselblåsarsystemet.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
Använda en dator utanför Falkenbergs pastorats nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/falkenbergspastorat 

 

Rapportera missförhållanden inom organisationen

Du når rapporteringssidan på: https://lantero.report/falkenbergspastorat

Gå till vår rapporteringstjänst

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvarig för tillsyn på området är Arbetsmiljöverket, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns på;
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/