För dig som har tid på vardagar i Vinbergstrakten

Promenadgrupp och caféer m.m. i Vinberg-Ljungby, Morup och Stafsinge församlingar

Stickcafé i Ljungby kyrkstuga

Måndagar ojämna veckor kl. 13:30-15:30

Café i Vinbergs församlingshem

Tisdagar jämna veckor kl. 13:30-15:30

Promenadgrupp i Vinberg

Onsdagar kl. 10-12, samling vid församligshemmet

Café i Morups prästgård

Gemenskapsträffar med olika programpunkter, tisdagar jämna veckor kl. 14-15:30

Café i Skogstorps församlingsgård

Torsdagar kl. 14-15:30

 • Maria Nilsson

  Maria Nilsson

  Falkenbergs pastorat

  Församlingspedagog

  Mer om Maria Nilsson

  Församlingspedagog i Stafsinge & Vinberg-Ljungby församling. Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt