Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Flyktingverksamhet i Falkenberg

En öppen gemenskap för dig som inte har Sverige som ursprungsland.

Varmt välkommen att dela gemenskap under enkla former med fokus på integration i det svenska samhället. 

Språkcafé

Vi fikar, umgås och framförallt övar vi svenska. Det finns även möjlighet att få hjälp med kontakter med myndigheter, såsom Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten mm. Flyktingdiakon Krikour talar svenska, arabiska, turkiska och armeniska.

Ta gärna med era barn, det finns goda lekmöjligheter!

fredagar kl. 15.00-19.00 i Kyrkans Hus

 

Söndagar kl. 10.00 gemensamt deltagande i gudstjänsten i Falkenberg kyrka och efterföljande fika och diskussion. Välkommen!

 

Krikour Koldalian

Krikour Koldalian

Falkenbergs pastorat

Diakoniassistent

Mer om Krikour Koldalian

Integrationskoordinator/assistent i Falkenbergs församling