Flyktingverksamhet i Falkenberg

En öppen gemenskap för dig som inte har Sverige som ursprungsland.

Varmt välkommen att dela gemenskap under enkla former med fokus på integration i det svenska samhället. 

Språkcafé

Vi fikar, umgås och framförallt övar vi svenska. Det finns även möjlighet att få hjälp med kontakter med myndigheter, såsom Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten mm. Flyktingdiakon Krikour talar svenska, arabiska, turkiska och armeniska.

Ta gärna med era barn, det finns goda lekmöjligheter!

fredagar kl. 15.00-19.00 i Kyrkans Hus

Mottagning för flyktingar torsdagar kl. 10-16

 

Söndagar kl. 10.00 gemensamt deltagande i gudstjänsten i Falkenberg kyrka och efterföljande fika och diskussion. Välkommen!