Fastekampanjen 2019, barn, taggtråd
Foto: Magnus Aronson/IKON

Fastekampanjen 2019

Samma himmel. Samma rättigheter. Men verkligheten ser olika ut.

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete för hopp och värdighet. Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Humanitärt stöd som ser hela människan

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:

Känna trygghet

Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Få möjlighet att utvecklas

Utbildning, självhjälpsgrupper och spar och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.

Hitta ett sammanhang

När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Resa sig starkare

När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Bakom varje siffra finns en människa

135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

 

OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE MED HUMANITÄRA INSATSER

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats om katastrofen kommer. Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen – en sammanslutning av mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer som finns över hela världen. När en katastrof inträffar ger vi stöd till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet. Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på plats före, under och efter katastrofer. Dels kan det handla om ekonomiskt stöd, men också teknisk support och kapacitetsbyggnad om det efterfrågas av våra partner på plats.

Svenska kyrkans internationella arbete är ledande i psykosocialt arbete inom ACT-alliansen och skickar ut personal från vår psykosociala personalpool vid efterfrågan. När en katastrof vänder upp och ner på allt, handlar det psykosociala arbetssättet om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen.

Psykosocialt arbete handlar om att möta människors behov att få vara delaktiga. Att återfå kontrollen över sina egna liv och bli aktiva överlevare.

STÖD SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE!

Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete