Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjegudstjänster och Vardagsgudstjänster i Morups församling

Familjegudstjänst/vardagsgudstjänst 

22 september kl. 10, Familjegtj.

16 oktober kl. 17, Vardagsgtj.

10 november kl. 10, Familjegtj.

  2 december kl. 17, Vardagsgtj. i Glommen

Välkomna!

 

Carina Bergbom, församlingspedagog

Elina Håkansson


E-post: morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se  
Tel: 0722-40 16 50