Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjegudstjänster och Vardagsgudstjänster i Morups församling

Familjegudstjänst/vardagsgudstjänst i Morups kyrka

20 januari     Familjegudstjänst kl. 10

Kontakt

Carina Bergbom, församlingspedagog


E-post: morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se  
Tel: 0722-40 16 50