Falkenberg & Skrea

Välkommen till kyrkan! Svenska kyrkan finns nära dig - i livets alla skeden. Hör gärna av dig om du undrar över något.

Isbubbla, barr, sol
Foto: Aaron Burden

Från och med den 17 januari (med reservation för eventuella ändringar) kommer gudstjänster att live-sändas från Falkenbergs kyrka kl 10.00 varje söndag via Facebook Svenska kyrkan i Falkenberg och Radio wake up 105,1 MHz.
Gudstjänsten läggs efteråt ut på www.svenskakyrkan/falkenberg.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet för alla som vill att komma till kyrkan och ta emot nattvard och få en stund för egen andakt. Allt under säkra och trygga former.
I Herting kyrka firas mässa söndagar 9.00, 10.15 och 11.30,
med max 6 deltagare per gudstjänst. Anmälan till Bertil.goranzon@svenskakyrkan.se.

Då Region Halland och Folkhälsomyndigheten infört strikta allmänna råd för att begränsa smittspridningen, har vi i Falkenberg-Skrea (i enlighet med smittskyddsläkares rekommendation) valt att pausa ALL vår verksamhet, förutom gudstjänst och barnomsorg, även de grupper som vänder sig till dig som är född 2005 eller senare.

I första hand, så länge de strikta allmänna råden gäller, men för viss verksamhet har vi pausat för resten av höstterminen. Se särskild information vid varje gruppverksamhet.”

Kontakt falkenbergs och skrea församlingar

Besöks- och postadress:
Nygatan 41
311 31 Falkenberg
Tfn: 0346-371 30 Expeditionen i Falkenberg
Tfn: 0346-371 80 Vaktmästare
E-post: Falkenbergs pastorat 


Organisationsnummer: 252 004-8865

Fakturaadress: Fack 77800183, Box 15018, 750 15 Uppsala

Vi finns på Facebook - följ oss gärna!