Falkenberg & Skrea

Välkommen till kyrkan! Svenska kyrkan finns nära dig - i livets alla skeden. Hör gärna av dig om du undrar över något.

Falkenbergs kyrka sänder gudstjänsterna live kl. 10.00 varje söndag via Facebook ”Svenska kyrkan i Falkenberg” och Radio wake up 105,1 MHz.
Efter gudstjänsten fram till kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att komma till kyrkan och ta emot nattvard och få en stund för egen andakt. Allt under säkra och trygga former.

Vill du delta i kyrkan under gudstjänsten? Anmäl dig till markus.leandersson@svenskakyrkan.se Det är max 8 deltagare per gudstjänst


I Herting kyrka firas mässa söndagar 9.00, 10.15 och 11.30,
med max 8 deltagare per gudstjänst. Anmälan till Bertil.goranzon@svenskakyrkan.se.

I Skrea kyrka firas gudstjänst kl. 10.00, 11.30 och 16.00 Vill du var med och fira gudstjänst i Skrea kyrka anmäl dig till Thomas.lindh@svenskakyrkan.se  Det är max 8 deltagare per gudstjänst

Den som missar en mässa - missar en massa

Vad är egentligen en mässa?

Pilgrimsvandring

Prova på pilgrimsvandring lördagen 22 maj

Vi samlas utanför Falkenbergs kyrka 9.30 och beräknar
vara tillbaka ca 14.00
Medtag egen matsäck (lunch och fika) Kläder efter väder, bra skor

 För mer information och anmälan kontakta
Jenny Dahlberg tel. 0346-37139 jenny.dahlberg@svenskakykan.se
Anita Palmblad tel. 0346-37137 anita.palmblad@svenskakyrkan.se
Begränsat deltagarantal
Sista anmälan 19 maj

Skrea kyrka

Skrea kyrka och kyrkogård

Under större delen av 2021 kommer en fasadrenovering av Skrea kyrka att genomföras.
Detta innebär en del oväsen och oreda kring en så omfattande
renovering. 

Då Region Halland och Folkhälsomyndigheten infört strikta allmänna råd för att begränsa smittspridningen, har vi i Falkenberg-Skrea (i enlighet med smittskyddsläkares rekommendation) valt att pausa ALL vår verksamhet, förutom gudstjänst och barnomsorg, även de grupper som vänder sig till dig som är född 2005 eller senare.

I första hand, så länge de strikta allmänna råden gäller, men för viss verksamhet har vi pausat för resten av höstterminen. Se särskild information vid varje gruppverksamhet.”

Kontakt falkenbergs och skrea församlingar

Besöks- och postadress:
Nygatan 41
311 31 Falkenberg
Tfn: 0346-371 30 Expeditionen i Falkenberg
Tfn: 0346-371 80 Vaktmästare
E-post: Falkenbergs pastorat 


Organisationsnummer: 252 004-8865

Fakturaadress: Fack 77800183, Box 15018, 750 15 Uppsala

Vi finns på Facebook - följ oss gärna!