Fagereds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Fagereds kyrkogård

I mest nordliga hörnet av pastoratet ligger Fagered. Där det öppna landskapet möter skogen. Kyrkan och kyrkogården ligger mitt i byn.

I vägkorsningen till intilliggande byar ligger Fagereds kyrka och kyrkogård omgärdad av en kraftig stenmur. Här har funnits en kyrka och kyrkogård sedan medeltiden men kyrkogården bedöms vara anlagd på 1800-talet. Ett fåtal stenar från 1600-talet står samlade nordost om kyrkan.  Kyrkan har sitt torn över sakristian i väster då marken var för sank för att bygga tornet i öster.

Eftersom kyrkan är placerad så långt norrut på kyrkotomten finns nästan alla gravstenar på den södra sidan. Här hittar man många höga, gamla gravstenar, de flesta av dem bedömda med högt kulturhistoriskt värde. Många kyrkoherdar är begravda på Fagereds kyrkogård.

Mitt på kyrkogården hittar man den vackra lunden, som är en kombinerad minnes/askgravlund. Den är byggd i en gammal grav omgärdad av en stenram i granit.

I väster finns en trädallé av lönn och lind.

Den gamla delen av kyrkogården har gravstenar utplacerade i olika mönster medan den nyare delen, från 1930-talet, karakteriseras av raka rader.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Kombinerad minnes- och askgravlund


Hitta till Fagereds kyrkogård (länk till Google Maps)

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).

Magnus Kronqvist

Magnus Kronqvist

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Magnus Kronqvist

Kyrkvaktmästare i Ullared m.fl.