Foto: Ole Philipsson

Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered

Välkommen till våra församlingar!

Välkommen till dina kyrkor i Ullared, Fagered, Källsjö & Älvsered. Vi har också många möjligheter att ses i våra församlingshem: Mariagården i Ullared, Fagereds församlingshem och Vänhem i Älvsered.

På gång!

Vi ses i sommar!

Mötesplatser i Ullared sommaren 2022

Ungdomar, cyklar, konfirmander

Konfirmera dig 2022/2023

Här kan du välja var och hur du vill konfirmera dig. Gäller för läsåret 2022/2023 - med konfirmation 2023.

Gitarr, ungdomar

Konfirmation i Ullared

Här hittar du information kring konfirmationsgruppen i Ullared 2022-2023.

UngMusiker-grupp för Ullared/Okome/Vessige 2022

Vill du spela i band? Anmäl dig här!

Sinnesromässa tisdagar 17.30 i Ullareds kyrka.

“Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Barn

Vårt församlingsblad:

Följ oss på Facebook: