Drängsereds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Drängsereds kyrkogård

I gränstrakterna mellan Falkenbergs och Hylte kommuner ligger Drängsered - med ursprung från den gamla pilgrimsleden.

 

I Drängsered har det funnits en kyrka sedan 1288. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1783 och är delvis byggd på en äldre kyrkas grund. I dagligt tal kallas även kyrkan för Sophia Magdalena.

Kyrkogården i Drängsered omgärdas av en praktfull stenmur med flera grindar. Kyrkogården är tydligt uppdelad i olika rum som avskiljs av både stenmurspartier och häckar. På gräsmattan nedanför sakristian står ett större antal mycket gamla gravstenar. På kyrkogården finns också flera stora grusgravar. 2019 invigdes askgravlunden som är belägen öster om kyrkan.

Gravskick (olika typer av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Askgravar

  • Askgravlund

Hitta till Drängsereds kyrkogård (länk till Google Maps)

Christian Andersson

Christian Andersson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Christian Andersson

Vaktmästare i Torups församling

Morgan Johansson

Morgan Johansson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Morgan Johansson

Vaktmästare i Torups, Drängsereds, Kinnareds och Rydöbruks församlingar

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).