Halssmycke, diakonkors
Foto: Maria Svensk/IKON

Diakoni, socialt arbete i Torup

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek, en viktig uppgift som alla döpta är kallade till.

Vi finns för dig!

Välkommen till vårt församlingshem för att träffa en diakoniassistent. Ditt ärende kan gälla t ex behov av råd och stöd, samtal, hjälp med myndighetskontakter eller något annat. 

Kyrkan finns för DIG i alla skeden! Tveka inte att höra av Dig om Du vill ha kontakt! Kontaktuppgifter till vår diakoniassistent hittar du längre ner på sidan.

Soppa, mat, servering

Mötesplatsen i Kinnared

Vi träffas i Kinnareds församlingshem. Tisdagar ojämn vecka kl. 14.30-17.30. Vi startar 29 augusti.

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel. Att möta varandra och de mest utsatta med ömsesidig kärlek, respekt, barmhärtighet och solidaritet. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. 

Jesus säger: Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Johannesevangeliet 13:34