Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, socialt arbete i Susedalen

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."

Birgitta Öhman

Birgitta Öhman

Falkenbergs pastorat

Diakoniassistent

Mer om Birgitta Öhman

Diakoniassistent i Susedalens församling