Halssmycke, diakonkors
Foto: Maria Svensk/IKON

Diakoni, socialt arbete i Susedalen

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."

Kaffe, fika, fralla

Daglediga i Slöinge

Vårens tema: Våra möten i livet

Händer, gammal dam

Leva vidare-grupp i Årstad

Gemensam grupp Susedalens, Vessige och Okome församlingar