Halssmycke, diakonkors
Foto: Maria Svensk/IKON

Diakoni, socialt arbete i Susedalen

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."

Natascha Heidari

Natascha Heidari

Falkenbergs pastorat

Diakoniassistent

Mer om Natascha Heidari

Diakoniassistent i Susedalens, Vessiges & Okomes församlingar