Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, socialt arbete i Stafsinge

Ibland är det extra viktigt att träffa någon.

Vi har en öppen gemenskapsträffar på torsdagar mellan kl 14-16 på Församlingsgården i Skogstorp. En stunds gemenskap kring kaffebordet där förtroliga samtal sker och spontana skratt sprider glädje.

Under höst och vårtermin samlas vi för att se på film varannan måndag mellan 9:30-11:30 på Församlingsgården i Skogstorp.

Under terminerna har vi en underbar samling för människor med särskilda behov som vi kallar Falksångarna. Vi sjunger sånger av olika karaktärer, allt från barnsånger till Psalmer, fikar och har högläsning. Varannan onsdag mellan 18-21 på Församlingsgården i Skogstorp.

Vi har två äldreboende i Stafsinge församling, Solhaga och Berguven, där har vi regelbundet sångandakter varannan onsdag mellan 10:30-11:00. En gång per måndad har vi även "Allsång för glada amatörer" på Berguven måndagar mellan 11:00-12:00

Ansvarig för verksamheten Bo Weiland.

 

Bo Weiland

Bo Weiland

Falkenbergs pastorat

Församlingsassistent

Mer om Bo Weiland

Församlingsassistent i Stafsinge församling