Foto: Bo Weiland

Diakoni, socialt arbete i Stafsinge

I dessa Coronatider är allt annorlunda. Vill du prata med en diakon ring till Uta Franke i Morup hon har telefontid mån-fre kl. 13-15 telefon&mobil 0346-37286

All verksamhet för daglediga, äldre, andakter på äldereboende och Falksångarna är inställt tills vidare med anledning av direktiv i Coronatider.

Den trevliga samlingpunkten på torsdagseftermiddagarna på Församlingsgården i Skogstorn på torsdagar mellan kl 14-16 är förnärvarade inställd.

Filmgruppen som samlas för att se på film varannan måndag mellan 9:30-11:30 på Församlingsgården i Skogstorp, är för närvarnade inställd pga Coronapandemin.

Falksångarna inställd tills vidare.
Under terminerna har vi en underbar samling för människor med särskilda behov som vi kallar Falksångarna. Vi sjunger sånger av olika karaktärer, allt från barnsånger till Psalmer, fikar och har högläsning. Varannan onsdag mellan 18-21 på Församlingsgården i Skogstorp.

Vår verksamhet på våra två äldreboende i Stafsinge församling, Solhaga och Berguven, där vi normalt har regelbundna sångandakter varannan onsdag mellan 10:30-11:00. Är inställda tills vidare pga av besöksförbudet. Detta gäller även  "Allsång för glada amatörer" på Berguven som vi har haft ca 1 gång per månad på måndagar mellan 11:00-12:00

Ansvarig för verksamheten Bo Weiland.

 

Bo Weiland

Bo Weiland

Falkenbergs pastorat

Församlingsassistent

Mer om Bo Weiland

Församlingsassistent i Stafsinge församling