Meny

Diakoni, socialt arbete i Stafsinge

I dessa Coronatider är allt annorlunda. Vill du prata med en diakon ring till Uta Franke i Morup hon har telefontid mån-fre kl. 13-15 telefon&mobil 0346-37286

All verksamhet för daglediga, äldre, andakter på äldereboende och Falksångarna är inställt tills vidare med anledning av direktiv i Coronatider.

Länk till en enkel sångandakt
https://www.youtube.com/watch?v=umf0WIm4Bxk
  

Vi har en öppen gemenskapsträffar på torsdagar mellan kl 14-16 på Församlingsgården i Skogstorp. En stunds gemenskap kring kaffebordet där förtroliga samtal sker och spontana skratt sprider glädje.

Under höst och vårtermin samlas vi för att se på film varannan måndag mellan 9:30-11:30 på Församlingsgården i Skogstorp.

Under terminerna har vi en underbar samling för människor med särskilda behov som vi kallar Falksångarna. Vi sjunger sånger av olika karaktärer, allt från barnsånger till Psalmer, fikar och har högläsning. Varannan onsdag mellan 18-21 på Församlingsgården i Skogstorp.

Vi har två äldreboende i Stafsinge församling, Solhaga och Berguven, där har vi regelbundet sångandakter varannan onsdag mellan 10:30-11:00. En gång per måndad har vi även "Allsång för glada amatörer" på Berguven måndagar mellan 11:00-12:00

Ansvarig för verksamheten Bo Weiland.

 

Bo Weiland

Bo Weiland

Falkenbergs pastorat

Församlingsassistent

Mer om Bo Weiland

Församlingsassistent i Stafsinge församling