Foto: Aaron Burden/Unsplash

Diakoni, socialt arbete i Morup

Diakoni återfinns på många ställen och på många sätt. Under fliken "Vuxen i Morup" läggs sociala evenemang upp inom träffar, gemenskap och aktiviteter.

Ny diakonimottagning i Skogstorp från den 2/9
Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Stafsinge, Morup och Vinberg-Ljungby församlingar.
Det är en öppen mottagning och ingen tidsbokning behövs.

Kostnadsfritt.
Vi har tystnadsplikt.

Ingång sker via expeditionen på baksidan och diakon Uta Franke och/eller diakoniassistent Henrik Åback kommer att finnas på plats.

Tid: måndagar 14-16
       torsdagar 16-18
Plats: Skogstorps församlingshem

VÄLKOMNA!

 

Vi tar tacksamt emot torrvaror och hygienartiklar.
Gåvorna delas sedan ut av diakon/assistent till behövande på diakonimottagningen i Skogstorp.
TACK FÖR DITT BIDRAG!

 

Vi arbetar med:

  • Hembesök vid behov, genom diakonen eller hembesöksgruppen

  • Godmorgonservice i samarbete med Röda Korset

  • Leva-vidare-grupper för sörjande

  • Diakoni är ord i handling. Diakonin har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och därför något som präglar hela kyrkans arbete.

När du behöver hjälp, prata med någon som har tystnadsplikt, så finns diakonen till för dig. Församlingens diakon heter Uta Franke och nås lättast på förmiddagarna måndagar och torsdagar 

Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud

Kaffe, fika, fralla

Öppet café i Morup

f.d Gemenskapsträffar