Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, socialt arbete i Morup

Bild: Wolfgang Bantz/Pixabay

Stavgång våren 2019

Vi träffas varje tisdag 23 april till och med 25 juni kl. 14.30 utanför Glommens samlingslokal.

Det är kombinationen av motion, naturupplevelser och social samvaro som gör vandring i grupp så välgörande!

Vi arbetar med:

  • Hembesök vid behov,genom diakonen eller hembesöksgruppen

  • Godmorgonservice i samarbete med Röda Korset

  • Leva vidare-grupper för sörjande

  • Gemenskapsträffar

  • Stavgångsgrupp

  • Invandrararbete och kontakter med kommunen 

  • Läsecirkel fredagar kl. 10.30 på Träffpunkt Morup (uppehåll i juli och augusti)

Diakoni är ord i handling. Diakonin har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och därför något som präglar hela kyrkans arbete.

När du behöver hjälp, prata med någon som har tystnadsplikt, så finns diakonen till för dig. Församlingens diakon heter Uta Franke och nås lättast på förmiddagarna måndagar och torsdagar 

Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud

G. Uta Franke

G. Uta Franke

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om G. Uta Franke

Diakon i Morups församling