Utsträckt hand, solnedgång
Foto: Billy Pasco/Unsplash

Diakoni - socialt arbete i Morup

Diakoni återfinns på många ställen och på många sätt. Under fliken "Vuxen i Morup" läggs sociala evenemang upp inom träffar, gemenskap och aktiviteter.

Vi arbetar med:

  • Hembesök vid behov,genom diakonen eller hembesöksgruppen

  • Godmorgonservice i samarbete med Röda Korset

  • Leva vidare-grupper för sörjande

  • Diakoni är ord i handling. Diakonin har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och därför något som präglar hela kyrkans arbete.

När du behöver hjälp, prata med någon som har tystnadsplikt, så finns diakonen till för dig. Församlingens diakon heter Uta Franke och nås lättast på förmiddagarna måndagar och torsdagar 

Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud

G. Uta Franke

G. Uta Franke

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om G. Uta Franke

Diakon i Morups församling