Foto: Kristopher Roller/Unsplash

Diakoni, socialt arbete i Falkenberg & Skrea

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek. Här finner du öppna gemenskapsverksamheter, samtal och stöd och mycket mer!

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel. Att möta varandra och de mest utsatta med ömsesidig kärlek, respekt, barmhärtighet och solidaritet. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. 

Jesus säger: Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Johannesevangeliet 13:34

TACK!

Familjediakonin tackar alla som bidragit med gåvor till barnfamiljer i fattigdom inför och under julen.

Gåva till Familjediakonin från Årets Falkenbergare


Glenn Johansson blev utsedd till Årets Falkenbergare 2020. Priset på 10 000 kronor tog han emot i mars 2021. Efter noggrant övervägande valde Glenn att skänka prissumman till Familjediakonin i Falkenberg.

Under vårt möte passade Glenn på att dubbla gåvosumman via sitt företag Glesys. 

Vi tackar för förtoendet och ska förvalta denna gåva efter bästa förmåga. TACK!

/Familjediakonin

Årets Falkenbergare Glenn Johanson räcker över värdechecken till diakon Helena Hedelund Foto: Marinette Larsson

Skänk mat!

Enligt Rädda Barnen lever över 600 barn i fattigdom i vår kommun. DU kan göra skillnad!

 Diakoni...

… betyder tjänst och kan beskrivas som kristen tro i handling

… är omsorg om medmänniskan i livets olika situationer

… är ett förhållningssätt som genomsyras av omsorg, hopp och gemenskap förankrat i Guds ord

… är att uppmuntra människor till delaktighet

… är att vara röst åt den som saknar röst

… är att utan krav eller tanke på motprestation likt Jesus fråga: ”Vad kan jag göra för dig?”

Diakonimottagning

Till Diakonimottagningen är Du välkommen att träffa en diakon. Ditt ärende kan gälla t ex behov av råd och stöd, själavårdande samtal, hjälp med myndighetskontakter eller något annat. 

Onsdagar KL. 10 - 12 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN, NYGATAN 41

 

Kyrkan finns för Dig...

… i livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ”i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”.

Vi erbjuder bland annat själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av Dig om Du vill ha kontakt!

Nedan kan Du läsa om våra verksamheter. Varmt välkommen!

Familjediakoni i Falkenberg & Skrea

Kyrkans arbete med barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. Idag lever över 600 barn i fattigdom i Falkenbergs kommun.

Stillhet, sjö, natur, vila

Leva vidare-grupper i Falkenberg & Skrea

En samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat.

Sopplunch i Falkenberg

Välkommen att dela gemenskap och härlagad soppa! Middagsbön kl. 12 i kyrkan.

Våfflor med glass och sylt

Våffel-och stickcafé i Falkenberg

Välkommen att dela gemenskapen! Café med våffelservering på andra våningen i Församlingsgården.

Sykretsar i Falkenberg & Skrea

Välkommen att delta i god gemenskap med fika och passion för handarbete!

Kaffe, fika, fralla

Mötesplatsen i Falkenberg

För dig som är dagledig - fika och gemenskap, värme och samtal.

Flyktingverksamhet i Falkenberg

En öppen gemenskap för dig som inte har Sverige som ursprungsland.

Onsdagsträffen i Skrea

En öppen gemenskap för daglediga. Vi träffas i Skrea församlingshem. Välkommen!