Foto: Kristopher Roller/Unsplash

Diakoni, socialt arbete i Falkenberg & Skrea

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek. Här finner du öppna gemenskapsverksamheter, samtal och stöd och mycket mer!

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel. Att möta varandra och de mest utsatta med ömsesidig kärlek, respekt, barmhärtighet och solidaritet. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. 

Jesus säger: Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Johannesevangeliet 13:34

 Diakoni...

… betyder tjänst och kan beskrivas som kristen tro i handling

… är omsorg om medmänniskan i livets olika situationer

… är ett förhållningssätt som genomsyras av omsorg, hopp och gemenskap förankrat i Guds ord

… är att uppmuntra människor till delaktighet

… är att vara röst åt den som saknar röst

… är att utan krav eller tanke på motprestation likt Jesus fråga: ”Vad kan jag göra för dig?”

Diakonimottagning

Till Diakonimottagningen är Du välkommen att träffa en diakon. Ditt ärende kan gälla t ex behov av råd och stöd, själavårdande samtal, hjälp med myndighetskontakter eller något annat. 

Onsdagar KL. 11 - 12 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN, NYGATAN 41

 

Kyrkan finns för Dig...

… i livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ”i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”.

Vi erbjuder bland annat själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av Dig om Du vill ha kontakt!

Nedan kan Du läsa om våra verksamheter. Varmt välkommen!

Jenny Dahlberg

Jenny Dahlberg

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Jenny Dahlberg

Diakon i Skrea församling

Krikour Koldalian

Krikour Koldalian

Falkenbergs pastorat

Diakoniassistent

Mer om Krikour Koldalian

Integrationskoordinator/assistent i Falkenbergs församling

Anita  Palmblad

Anita Palmblad

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Anita Palmblad

Diakon i Falkenbergs församling

Helena Hedelund

Helena Hedelund

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Helena Hedelund

Diakon i Falkenbergs församling

Eva Ånhammar

Eva Ånhammar

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Eva Ånhammar

Familjediakon i Falkenbergs församling