Två utsträckta händer, tecknade. Mycket färgglad.
Foto: Tim Mossholder/Unsplash

Diakoni, socialt arbete i Falkenberg & Skrea

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek. Här finner du öppna gemenskapsverksamheter, samtal och stöd och mycket mer!

Ett blyinfattat färgat glasfönster med ett rött hjärta.

TACK!

Familjediakonin tackar alla som bidragit med gåvor till barnfamiljer i fattigdom inför och under julen.

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel. Att möta varandra och de mest utsatta med ömsesidig kärlek, respekt, barmhärtighet och solidaritet. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv. 

Hyllor i ett skafferi, med bland annat olika sorters mjöl och pulver till nyponsoppa.

Diakonimottagning i Falkenberg

Välkommen till Diakonimottagningen, onsdagar kl. 13.30-15. OBS ny tid!

Siluetten av två personer som sitter runt ett bord. En fruktkorg står på bordet.

Flyktingmottagning i Falkenberg

Onsdagar kl. 10-12 i Församlingsgården

Kyrkan finns för Dig...

… i livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ”i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”.

Vi erbjuder bland annat själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av Dig om Du vill ha kontakt!

Två flickor i en hängmatta, sommar

Familjediakoni

Kyrkans arbete med barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. Idag lever över 600 barn i fattigdom i Falkenbergs kommun.

Stillhet, sjö, natur, vila

Leva vidare-grupper i Falkenberg & Skrea

En samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat.

Sopplunch i Falkenberg

Välkommen att dela gemenskap och härlagad soppa! Terminsstart torsdag 26 januari.

Våfflor med glass och sylt

Våffel-och stickcafé i Falkenberg

Välkommen att dela gemenskapen! Café med våffelservering på andra våningen i Församlingsgården. Terminsstart måndag 23 januari.

Samtal och Stöd

Kyrkan finns här för dig när du behöver ett lyssnande öra.

Tystnadsplikt inom Svenska kyrkan

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Nicolaikretsen i Skrea

Välkommen att delta i god gemenskap med fika och passion för handarbete!

Onsdagsträffen i Skrea

En öppen gemenskap för daglediga. Vi träffas i Skrea församlingshem. Välkommen!

Språkcafé i Falkenberg

Torsdagar udda veckor kl. 15.00-19.00 i Kyrkans Hus. Välkommen!