Foto: Rebecca Grant/Unsplash

Sykretsar i Falkenberg & Skrea

Välkommen att delta i god gemenskap med fika och passion för handarbete!

Risken för smittspridning av Covid 19 Corona är mycket hög. För att minska smittspridningen kommer sykretsarna att pausa.

Diakoni- och Laurentiikretsen

Träffas tisdagar jämna veckor kl. 14.00 – 16.00 i Församlingsgården i Falkenberg

Hertingkretsen

Träffas onsdagar jämna veckor kl. 14.00 – 16.00 i Hertings kyrka

 

Nicolaikretsen

Träffas onsdagar udda veckor kl. 14.00 – 15.30 i Skrea församlingshem

Målet för kretsen är att samla in medel till hjälpverksamhet. Varje träff inleds med en andakt.

I gemenskap dricker vi kaffe, samtalar och delar olika tankar. 

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

Glada medlemmar i Nicolaikretsen.
Anita  Palmblad

Anita Palmblad

Falkenbergs pastorat

Diakon

Mer om Anita Palmblad

Diakon i Falkenbergs församling