Foto: Rebecca Grant/Unsplash

Nicolaikretsen i Skrea

Välkommen att delta i god gemenskap med fika och passion för handarbete! Terminsstart onsdag 31 januari.

Träffas onsdagar udda veckor kl. 14.00 – 15.30 i Skrea församlingshem.

Målet för kretsen är att samla in medel till hjälpverksamhet. Varje träff inleds med en andakt.

I gemenskap dricker vi kaffe, samtalar och delar olika tankar. 

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

Glada medlemmar i Nicolaikretsen.