Foto: Rebecca Grant/Unsplash

Sykretsar i Falkenberg & Skrea

Välkommen att delta i god gemenskap med fika och passion för handarbete!

Diakoni- och Laurentiikretsen

För information, kontakta Anita Palmblad.

Hertingkretsen

 För information, kontakta Anita Palmblad.

Nicolaikretsen

Träffas onsdagar udda veckor kl. 14.00 – 15.30 i Skrea församlingshem

Målet för kretsen är att samla in medel till hjälpverksamhet. Varje träff inleds med en andakt.

I gemenskap dricker vi kaffe, samtalar och delar olika tankar. 

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

Glada medlemmar i Nicolaikretsen.