Boksamtal i Vinberg

Måndagar kl:18,00-19,30

Vi kommer att läsa boken Det gudlösafolket av David Thurfjell. Vi träffas måndagarna 13 sept,4 okt, 25 okt, 15 nov . Blir det många anmälningar kommer vi att köra en träff på eftermiddagen.

 

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Församlingspedagog

Mer om Maria Nilsson

Församlingspedagog i Vinberg-Ljungby församling Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt